Hårcellene

Det indre øret

Balanseorganene

Buegangene

Otolittorganene

Rotasjon

VOR

Den vestibulookulære refleks (VOR)
Den vestibulookulære refleks er en av kroppens mest kompliserte og best beskrevede reflekser, men dens hensikt er likevel lett å forstå: å sikre skarpt syn ved hodebevegelser. Dersom øynene sto fast i øyehulen ville enhver hodebevegelse medføre at bildet av omgivelsene flyttet seg på netthinnen. Siden øyets reaksjonstid er relativt lang, ville dette føre til at man måtte holde hodet helt i ro for å kunne se skarpt. Minste hodebevegelse ville gi en følelse av  at omgivelsene hoppet, og man ville f.eks. ikke kunne gjenkjenne en person på gaten uten først å stoppe helt opp.

VOR1.gif (11938 bytes)

 VOR er imidlertid en svært hurtig refleks som utløses via stimulering av balanseorganet i det indre øret, og medfører at enhver rotasjon av hodet fører til en tilnærmet like stor (i grader) og motsatt rettet (i samme plan) rotasjon av øyet, slik at bildet av omgivelsene holdes stabilt på netthinnen.

Signalene fra buegangene går via bipolare afferente nevroner med kjerner i Scarpas ganglion og terminerer i vestibulariskjernene i hjernestammen. Derfra går det nevroner som krysser midtlinjen og passerer kranialt til øyemuskelkjernene via fasciculus longitudinalis medialis (eng. MLF).

VOR2.gif (8904 bytes)

Goplen 1999